Velkommen til Askov vandværk

Kontrol af vandkvalitet

Vandkvalitetsmålinger kan ses under punktet VANDKVALITET.
Seneste udvidede måling er taget 03-11-2016 klik her


Takstblad for 2016

hent det her

Generalforsamlingen blev afholdt den 16.03.16

på Hotel Skibelund Krat: referat kan læses her

;